Защо делим деня на секунди, минути и часове?

забавен часовник

Концепцията за това да делим деня си на секунди, минути и часове се е превърнала във втора природа за нас още от ранна детска възраст. В действителност, въпреки че отдавна сме на едно мнение за необходимостта да разделяме нашия ден, самият процес и точно как  отброяваме тези моменти се променя през хилядолетия.  Иронията е, че въпреки че разбираме нуждата да го отброяваме, ние никога не можем да стигнем до консенсус какво точно означава думата време.

Continue Reading